لطفا رایگان ثبت نام کنید داشتن ایمیل الزامیست

CREATOR

Published on 20 May, 2022 | 12 views

موجی از آیات نور

هو

سلام بسم اله

درود از کورش و یاران داریوش

به نسلی که از آنان و از ما به جا خواهد ماند

نسلی به یادگار به عزیزی دیار

نسلی که فرداها برما سلام خواهد داد

اینجا ایران است سرزمین شاهان و سربازان

سرزمین علی آن نام آور زمان

و سرزمین سید که از شهر خویش می آورد زبان

و آنانی که در ما می کنند فریاد

همگی بزرگانی از اهل ایران و مانند پارسیان دلشاد

این قرآن است که من بر شما می خوانم

هوش باد

الم نشرح لک صدرک و رفعنا لک ذکرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک

فان مع العسر یسری ان مع العسر یسری فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب

و من رسما با خامنه ای بزرگ این دیار بیعت کرده از او می خواهم وصیتی در خور برای من و سرزمینم به یادگار به جا گذارد

خدایا این کشور را با همه آباء و اجدادش به سوی مملکت غریب ترک می کنم به امید این که از راه دور با من دوستی در پیش گیرند

و این ضرب المثل که دوری و دوستی به حقیقت انجامد

سلام

باشه

Last updated on: 5 June, 2022